In de Gooi- en Eemlander van dinsdag 21 augustus lazen we dit inspirerende artikel als voorbeschouwing op het boek waarin de briefwisseling tussen Leo Fijen en succesmonnik Anselm Grün is opgenomen. Hoe kijkt de katholieke kerk naar de suggesties van Fijen en Grün? In een reactie op dit verhaal antwoordt hulpbisschop J. Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam: „Alle waardering voor Leo Fijen en Anselm Grün, die belangrijke zaken signaleren. Evenementen, zoals ’The passion’ of Wereldjongerendagen zijn top. Kleine gemeenschappen zijn belangrijk voor een volgende stap: geloofsvorming en samen delen van geloof. Een kerksluiting is nooit leuk. Als de groep te klein en te oud is of het geld opraakt, moet het soms toch. Moeilijk vaak je dan ergens anders thuis te voelen. We moeten mensen daarbij helpen. Als de kerk er niet meer is, kan een geloofsavond of gebedsviering lokaal soms wel. Maar kerk-zijn is ook eucharistie, sacramenten, caritas/diaconie, catechese, inspiratie en gemeenschap voor jong en oud.”

Mocht u het hebben gemist, dan is het hieronder terug te lezen.

AVGDe laatste tijd is er veel in het nieuws over bescherming van privacy. Allicht heeft u hier ook wat van op televisie gezien of in de krant gelezen. Dit is ingegeven door een nieuwe Europese richtlijn die op 25 mei van kracht is geworden. In Nederland wordt deze regelgeving de AVG genoemd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Het gaat er om dat organisaties voorzichtig moeten zijn met gegevens die over u bekend zijn. Dit geldt uiteraard ook voor onze parochie. Het gaat dan niet alleen om gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adres, maar ook om gegevens zoals kerkelijke gezindte (of u rooms-katholiek bent), of en wanneer u gedoopt bent, de eerste Heilige Communie heeft gedaan, het Heilig Vormsel heeft ontvangen, voor de kerk bent getrouwd.
Dergelijke gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dat betekent ook dat deze gegevens in een beschermde omgeving worden bewaard, bijv. op een computer waar niet zomaar iedereen in kan kijken, of in een afgesloten kast of ruimte. Maar zeker ook dat zulke gegevens niet zomaar met anderen gedeeld mogen worden.

DSC 0178smallOp zondag 7 februari 2016 in de Grote Kerk van Naarden Mini Kerkendag gevierd. Voorgangers waren pastoor Carlos Fabril van de RK-parochie van de Heilige Drieëenheid Naarden-Bussum, ds. Lennart Heuvelman van de PKN Grote Kerk Naarden en ds. Stephan de Jong van de PKN Spieghelkerk in Bussum.
Organist was Wybe Kooimans, de vaste eerste organist van de Grote Kerk in Naarden.

Thema van deze gemeenschappelijke dienst was ‘roeping‘.

Klik op de camera om naar de foto-impressie te gaan. Bij de foto-impressie is ook een filmfragment uit de film 'Son Of God' geplaatst. Het fragment toont de roeping van Petrus.

custom camera screen 16487

man sitting on laptop 18929We hebben vandaag de dag met een breed scala aan communicatievormen te maken. Vanuit de parochie worden er tot op heden nog maar een paar gebruikt, nl. de mededelingen in de kerk tijdens een viering, een gestencild blaadje met mededelingen achter in de kerk (zoals de Mariaboodschap in de Mariakerk) en het parochieblad Klankkleur.

De Klankkleur heeft maar een beperkt aantal verschijningsmomenten. Om de parochianen sneller van informatie te kunnen voorzien, hebben we een mogelijkheid om een nieuwsbrief via de email te versturen. Deze nieuwsbrief zal zich beperken tot korte mededelingen en mogelijk verwijzen naar de Klankkleur of de website, waar over een aantal onderwerpen meer achtergrondinformatie zal worden geplaatst.

Voordelen: