In principe moet u toestemming geven om bepaalde informatie over u op te slaan. Maar als de gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel van de kerk, dan is geen toestemming nodig. Dit valt onder het ‘gerechtvaardigd belang’ van de kerk. Dat betekent zoiets als dat de kerk niet goed kan functioneren zonder deze gegevens. Daarom is uw specifieke toestemming niet nodig.
Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar is, is altijd toestemming vereist. Dit geldt bijv. voor het publiceren van een foto in het parochieblad, op de website of social media. Voor het maken of publiceren van een foto van een kind jonger dan 16 jaar is de schriftelijke toestemming van een ouder nodig.
Uw parochiebestuur stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en aan deze regelgeving te voldoen. We zijn bezig met een nieuw computersysteem waar uw gegevens nog beter be-schermd worden, waarbij toegang verder beperkt wordt. Maar vooral is het een kwestie van iedereen zoveel mogelijk bewust te maken van de strekking van de AVG en de naleving daarvan. Ook het Bisdom is een aantal praktische handreikingen aan het schrijven zodat wij tot een goede beoordeling kunnen komen van vraagstukken rondom uw privacy.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd via het secretariaat contact opnemen met ondergetekende.
Jan Maarten Ingen Housz