begrafenisInleiding
Vanouds heeft de kerk zorg gedragen voor mensen die overlijden en voor hun nabestaanden. Ook in deze tijd waarin rondom uitvaart en afscheid nemen veel aan het veranderen is, wil de parochie van de h.-Drieëenheid deze zorg blijven geven. Wij willen u informeren over de mogelijkheden die er zijn om in een kerkelijke uitvaart waardig en persoonlijk afscheid te nemen van een geliefd medemens die is overleden. Op verzoek kan de viering op cd gezet worden.
De voorgangers
De voorgangers zijn: priesters die al naar gelang hun werkzaamheden beschikbaar zijn en parochianen, dames en heren, die zich o.a. middels een cursus zorgvuldig op hun taak hebben voorbereid. De voorganger die de uitvaart verzorgt zal altijd contact opnemen met de nabestaanden om de uitvaartviering door te spreken.
Afscheidsvieringen


Er zijn drie vormen van afscheidsvieringen: de gebedsviering, de woord- en communieviering en de Eucharistieviering. De keuze voor een gebedsviering of een woord- en communieviering is altijd mogelijk en zal in overleg met de nabestaanden worden bepaald. De Eucharistieviering is afhankelijk van de beschikbaarheid van een priester. In principe kan er in elke viering gezongen worden door een koor dat beschikbaar is in elk van de drie kerken.
Viering in een aula of crematorium

Wanneer er door persoonlijke omstandigheden geen viering in de kerk gehouden kan worden, kan er door een parochiaan een korte gebedsviering in de aula of het crematorium verzorgd worden. Dit behoort echter tot de uitzonderingen.
De begrafenis of crematie


Na de uitvaartviering in de kerk zal de afsluiting op het kerkhof verzorgd worden door de voorganger van de uitvaartviering. Is er na de uitvaartviering in de kerk een crematie dan zal in principe de uitvaartverzorger de afsluiting regelen.
Het afspreken van een kerkelijke uitvaart


De uitvaartondernemer neemt contact op met de kerk om alle afspraken op elkaar af te stemmen. De voorganger van de viering neemt contact op met de nabestaanden om de viering door te spreken.

Klik hieronder op de gewenste locatie voor meer informatie.